Nöroloji

Nöroloji

Sinir sisteminin anatomi, fizyoloji ve hastalıkları ile ilgilenen tıp dalı Nöroloji olup bu görevi üstlenen nöroloji uzmanları; beyin, omurilik ve çevre sinirlerin rahatsızlıklarının tedavisi ile ilgilenirler.

Nöroloji Nedir?

Sinir sistemi fizyolojisi ve hastalıkları ile alakalı konularla ilgilenen tıbbi bilim dalı nöroloji sinir sistemi bölümlerinden herhangi birinde meydana gelen ve cerrahi müdahale istemeyen hastalıkların tedavisi nöroloji bölümü tarafından yapılmaktadır. Nöroloji uzmanı beyin ve sinir sistemini etkileyen hastalıklarını tanısı ve tedavisini yapan tıp uzmanına denilmektedir. Kısaca nöroloji uzmanına nörolog denir.

Sinir sistemi vücudun idaresinde rol alan, yapısı ve işleyişiyle çok karışık olan bir sistemdir. Bu sistemin incelenmesi, fonksiyonlarının aydınlatılması daha çok son yüzyılda olmuştur. Elektroensefalografi metodunun, bilgisayarlı beyin tomografisinin ve manyetik rezonans cihazının tıp alanında kullanılmaya başlanması bu bilimin erken teşhis ve zamanında tedavi imkanlarını arttırmıştır.

Günümüzde çok önemli bir sağlık alanı olan nöroloji bilimi aracılığıyla birçok beyin ve sinir sistemine ait hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Böylece pek çok hastalığın erken teşhisi ve başarılı bir şekilde tedavileri yapılabilir. Baş dönmesi, el, kol, ayak ve bacaklarda uyuşma, güçsüzlük, istemsiz hareketler, baş ağrısı, görme bozukluğu, ellerde kasılma, titreme, uyku sorunları, unutkanlık gibi sorunların araştırıldığı bilim dalına nöroloji adı verilir. Beyin, kan damarları ve sinirleri içinde barındıran sinir sistemi bozuklukları ile ilgilenen tıp dalı olan nöroloji bilimi aynı zamanda merkezi sinir sistemi, otonom ve periferik sinir sistemlerini de ayrıntılarıyla inceler.

Nöroloji Branşını İlgilendiren Alanlar?

Beyni, omuriliği ve etraf sinirlerini ilgilendiren hastalıklar, (tümör, iltihap, kazalar vb.), umumiyetle aynı şeylerdir. Ancak bu yapıların görevine göre vücuttaki aksaklığın şekli ve genişliği değişir. Etraftaki sinirlerin rahatsızlıklarında görülen, o sinirin gittiği bölgede kuvvet ve his azalmasıdır. Yine sinirsel etkiyle bu bölgelerde terleme ve kanlanma da bozulur. Bunun sebebi bitkisel sinir sistemi liflerinin de etraf sinirleri içinde taşınmış olmalarıdır.

Omurilik, organlardan beyne hissi, beyinden etrafa motor (hareketle ilgili) uyarılar ulaştıran bir ana yoldur. Buranın rahatsızlığında kuvvet kaybı, his kaybı ve bazı sinirsel fonksiyonların yapılamaması durumu ortaya çıkar. Ayrıca omuriliği zedelenen kişi, idrar ve dışkı kontrolünü de kaybeder. Beynin hastalıkları genel veya lokal olabilir. Bir tümör veya travmanın (zedeleme, yaralama) lokal etkisine bağlı çeşitli belirtiler ortaya çıkarırken, beyin iltihabı (ensefalit) veya zehirlenme bütün vücudu etkileyen sorunlara sebep olacaktır.

Yakın zamana kadar sinir sistemiyle ilgili bir rahatsızlıkta nöroloji uzmanlarının yapacağı pek bir şey yoktu. Halen de ilerlemiş bir beyin tümörünün tedavi açısından pek de yüz güldürücü olduğu söylenememektedir. Belirtilerin iyi değerlendirilmesi ve teşhis metotlarının yerinde kullanılması erken teşhisi sağlar.

Nöroşirurji (beyin ve sinir cerrahisi) alanındaki ilerlemeler, tedavisi imkânsız olarak ele alınan birçok nörolojik hastalığı tedavi edilebilen hastalıklar arasına sokmuştur. Nörolojinin ilgilendiği hastalıklara misal olarak; multipl skleroz, sinir felçleri, konuşma bozuklukları, Parkinson hastalığı gibi hastalıklar sayılabilir.

Nöroloji hekimleri (nörolog); beyin ve sinir cerrahisi (nöroşirürji), psikiyatri, psikoloji, göz, fizik tedavi gibi branşlarla iş birliği içerisinde çalışmaktadırlar. Kullandıkları tanısal yöntemler arasında MRI, BT (CT), EEG ve EMG bulunmaktadır. Bu konunun detayları “Tanı Üniteleri” bölümünde verilecektir.

Nöroloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Nöroloji bölümü insan sağlığında çok önemli bir organ olan beyin ve sinir sistemini incelemektedir. Bu bölümün ilgi alanına giren hastalıklardan bazıları şunlardır;

Baş ağrıları
Baş dönmeleri,
Unutkanlığa neden olan Alzheimer, demans gibi hastalıklar,
Huntington hastalığı ve kas distrofisi gibi hatalı genlerin neden olduğu hastalıklar,
Spina bifida gibi sinir sisteminin doğuştan bozukluğu ile alakalı sorunlar,
İnme yani yarım vücut felci,
Epilepsi (sara)
Multiple Skleroz (MS)
Parkinson hastalığı
ALS
Hareket bozuklukları yani ellerde titreme, diskinezi,
Kas hastalıkları (Duschenne- Becker, Muskuler Distrofi)
Menenjit gibi enfeksiyonlar,
Poliomiyelit (Çocuk felci)
Uyku bozuklukları,
Beyin tümörleri
Miyasteni (Kas hastalığı)
Periferik nöropati

Bu hastalıklarda tanı konulması şu aşamalardan geçer. Önce hekimlerin dikkatli muayenesi çeşitli görüntüleme yöntemleri, laboratuar analizleri, EMG ve EEG tanı yöntemleri kıymetli ipuçları vererek hastalarda tanının konulmasını kolaylaştırır.

Doktorlarımız

Çalışma Saatleri