Anlaşmalı Kurumlar

ANLAŞMALI KURUMLAR

 • SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Bağ-Kur
 • Emekli Sandığı
 • T.C.YARGITAY BAŞKANLIĞI
 • DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
 • TBMM
 • DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ
 • T.C SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

ANLAŞMALI BANKALAR

 • AKBANK T.A.Ş Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı
 • TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • ESBANK ESKİŞEHİR BANKASI T.A.Ş MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • EUROCROSS ASSİSTANCE SAĞLIK DESTEK HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ
 • FORTİS BANK A.Ş MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • ŞEKERBANK T.A.Ş
 • T.C ZİRAAT BANKASI ve HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI
 • TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı
 • YAPI KREDİ BANKASI A.Ş MENSUPLARI YARDIM ve EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

ANLAŞMALI ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI

 • AIG SİGORTA A.Ş
 • ALLİANZ SİGORTA A.Ş
 • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
 • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
 • AXA SİGORTA A.Ş
 • BUPA ACIBADEM SİGORTA A.Ş
 • CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş
 • DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
 • DUBAİ SİGORTA A.Ş
 • EMAA SİGORTA AŞ.
 • EUREKO SİGORTA A.Ş
 • FİBA SİGORTA A.Ş
 • GENERALLİ SİGORTA A.Ş
 • GROUPAMA SİGORTA A.Ş
 • TÜRKİYE SİGORTA A.Ş
 • HALK SİGORTA A.Ş
 • INTER PARTNER ASSİSTANCE YARDIM VE DESTEK HİZM.TİC.LTD.ŞTİ.
 • KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
 • MARM ASSİSTANCE
 • MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ A.Ş
 • MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş
 • NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
 • QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş
 • RAY SİGORTA A.Ş
 • SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş
 • TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
 • UNICO SİGORTA A.Ş
 • ZİRAAT SİGORTA A.Ş
 • ZÜRİCH SİGORTA A.Ş

ANLAŞMALI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTALARI

 • ALLİANZ SİGORTA A.Ş TSS
 • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ TSS
 • AXA SİGORTA A.Ş TSS
 • BUPA ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş TSS
 • ACNTURK SİGORTA
 • ANA SİGORTA A.Ş
 • AREX SİGORTA A.Ş
 • AVEON GLOBOL SİGORTA A.Ş
 • DOGA SİGORTA A.Ş.
 • ETHİCA SİGORTA A.Ş
 • EUREKO SİGORTA A.Ş (TSS)
 • HEPİYİ SİGORTA AŞ
 • MAGDEBURGER SİGORTA A.Ş
 • MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ (TSS)
 • QUİCK SİGORTA A.Ş
 • RAY SİGORTA A.Ş TSS
 • VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
13+

Yıllık Tecrübe

65+

Uzman Doktor

160

Yatak Kapasitesi

1400

Günlük Hasta Kapasitesi

Foto Galeri

Uzmanlarımıza Sorun