Boyun Ağrıları – Boyun Ağrısı Nedenleri

BOYUN AĞRISI NEDENLERİ

Boyunda ağrıya yol açan çok sayıda nedeni 3 ana başlık altında toplayabiliriz.

Omurgasal Nedenli Boyun Ağrıları

Omurgasal kaynaklı belli başlı 3 neden söz konusudur.

a- Omurga ve yumuşak dokuların travmaya bağlı zedelenmeleri

b- Omurlarda yıpranmalara bağlı boyun ağrıları” boyun kireçlenmeleri

c- Boyun fıtığı

Omurga Dışı Boyun Ağrıları

Ağrının nedeni omurgadan kaynaklanmayan fakat boyun çevresinde hissedilen bazı ağrılar vardır. Bu grupta yer alan ağrılara göğüs kafesinden çıkan adale ve sinirleri sıkıştıran ağrılar “Torasik çıkış sendromları = T.O.S ” adı verilir. Göğüs kafesinden çıkan adale veya sinirlerin sıkışmasının sebebi aşağıdaki 3 nedenden biri olabilir.

a) Boyun omurgası ile 1. kaburganın birleşmesi

b) “Skalenus antikus” adalesinin sıkışma sendromu

c) “Pektoralis minor” adalesinin sıkışma sendromu

Boyuna Doğru Yansıyan Ağrılar

Nedeni boyunda olmadığı halde ağrının hissedildiği yer boyun olabilir. Biz buna yansıyan ağrılar diyoruz. Bunlar ;

a- Strese bağlı

b- Adaleye bağlı

c-Yanlış duruş bozukluklarına bağlı

d- Göz hastalıkları kaynaklı

e- Romatizma kaynaklı

f- İç hastalıkları kaynaklı olabili.