Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Kulak

ULUSLAR ARASI DERGİLERDE YAYINLANAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

1-) Egeli E, Çiçekçi G, Sılan F, Öztürk Ö, Harputluoğlu U, Onur A, Ayten E, Yıldız A, Etiology of deafness at the Yeditepe School for the deaf in İstanbul. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2003; 63, 467 - 471
2-) Egeli E, Oghan F, Alper M, Harputluoğlu U and Bulut I. Epiglottic Tuberculosis in a Patient Treated with Steroids for Addison` s Disease. Tohoku J. Exp. Med. 2003: 201, 119-125
3-) Egeli E, Oghan F, Demirci L, Yazıcı B, Harputluoglu U, Evaluation of the Inferior Turbinate in Patiens With Deviated Nasal Septum by Using Computed Tomography. The Laryngoscope.2004;114,113-117.
4-) Ak E, Harputluoğlu U, Oghan F, Baykal B. Behçet` s desase and hearing loss. Auris Nasus Larynx.2004;32,29-33
5-) Egeli E, Harputluoğlu U, Ozturk O, Oghan F, Kocak S. Can post-adenotonsillectomy morbidity br reduced by intravenous 24 h hydration in adenotonsillectomy ? Int. J. Pedatr. Otorhinolaryngol. 2004;68,1047-51
6-) Egeli E, Oghan F, Ozturk O, Harputluoglu U, Effects of otorhinolarygological diases and socioeconomic status on school performance : a survey study. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2004; 68, 883 - 888
7-) Harputluoğlu U, Egeli E, Sahin I, Oghan F, Ozturk O. Nasopharyngeal aerobic bacterial flora and Staphylococcus aureus nasal carriage in deaf childeren. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2005; 69: 69 - 74
8-) Egeli E, Oghan F, Ozturk O Harputluoglu U, and Yazıcı B. Measuring the correlation between adenoidal - nasapharygeal ratio ( An ratio ) and tympanogam in childeren.Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2005; 69, 229-233
9-) Ozturk O, Silan F, Oghan F, Egeli E, Belli S, Tokmak A, Egeli A, Harputoğlu U, İbrahim Önder H, Zafer C, Evulation of deaf childeren in a large series in Turkey. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2005; 69, 367-73
10-) Egeli E, Harputoglu U, Oghan F, Demiraran Y, Guclu E, Ozturk O. Does topical lidocaine with adrenaline have an effect on morbidity in pediatric tonsillectomy ? Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2005; 69, 811-815
11-) Oghan F, Harputluoglu U, Guclu E, Guvey A, Turan N, Ozturk O, Permanent Tube insertion in two patients with Hurler` s syndrome. Int. J. Audiol. 2007 Feb; 46(2) : 94 - 6
12-) Oghan F, Harputluoglu U, Guclu E, Kocaman B, Ozturk O. Does topical ropivacaine reduce the post - tonsillectomy morbidity in pediatric patents ? Int. J. Pediatr.Otorhinolaryngol
13-) Oghan F, Harputluoglu U, Guclu E, Mayda A, Does the prevalence of Otorhinolarygological diseases in deaf childeren differ from the childeren without hearing impairment ? Eur Arch Otorhinolaryngol . 2008 Feb; 265 ( 2 ) :223-6 Epub 2007 Aug 28.

ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

1-) Ozturk O, Harputluoğlu U, Egeli E, Oghan F, Mayda A, İlkokul çağındaki çocuklarda kulak burun boğaz hastalıkları tarama sonuçlarının sosyoekonomik seviyeye göre değerlendirilmesi. Türk Otolarengoloji Arşivi. 2003; 41 ( 4 ) : 213 - 217
2-) Harputoğlu U, Kocak S, Ozturk O, Demirci L, Egeli E. Anterior burun tamponunun orta kulak basıncı üzerine etkisi. Kbb klinikleri. 2003; 5 (3), 142 - 145
3-) Harputoğlu U, Şahin İ, Oğhan F, Egeli E, Öztürk Ö. İşitme engelli ve sağlıklı çocuklarda burunda S.Aureus taşıyıcılığı. KBB Klinikleri

Op. Dr. Uğur Harputluoğlu - KBB

Kulak Burun Boğaz

DOKTORA SORUN