Tetkik Hazırlıkları

Direkt Röntgen Tetkikleri

Akciğer Grafisi, Omuz, Diz, Boyun, Bel ve Benzeri Röntgen Grafileri

Yukarda yazılı olan ve yazılı olmayan tüm direk röntgen filmleri için herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. Ancak röntgeni çekilecek bölgede kalın giyecek ve metal düğme-aksesuar benzeri şeyler bulunmamalıdır. Bu nedenle kıyafet seçiminde bu göz önünde bulundurulmalıdır.

Direk Üriner Sistem Grafisi

Acil bir durum söz konusu değilse bir gün önceden barsak temizliği yapılamlı ve aç olunmalıdır. Barsak temizliği için özel bir oluşum dışında Magnezie-Calcine'den akşam iki çorba kaşığı içilmelidir.

Mamografi  (40 yaş üstü kadınlarda çekilmelidir.)

Mamografi tetkiki için her hangi bir ön hazırlık gerekmemektedir. Ancak meme dokusu hormana duyarlı olduğundan ödemin ve hassasiyetin en az olduğu adetin ilk on günü içinde yaptırılması tercih edilmelidir. Ayrıca tetkik sırasında belden yukarısının çıplak olması gerektiğinden tercihan iki parçalı bir kıyafet giyilmelidir. 

Girişimsel İşlemler (Biyopsi)

Prostat biyopsilerinden iki - dört gün önce ağızdan proflaktik antibiyotik alınmalıdır. Bunun dışında biyopsilerde hiçbir ön hazırlığa gerek yoktur. 

Ultrasonografi

Tüm Batın Ultrasonografisi - Üst Batın Ultrasonografisi - Alt Batın Ultrasonografisi

Karaciğer ve safra yollarının incelenmesi için hastanın aç olması gerekmektedir. Rahim, yumurtalıklar, prostat ve mesane gibi alt batın sonografisi (pelvik ultrasonografi, jinekolojik ultrasonografi) gerektiren durumlarda idrara sıkışık olunmalı ve tetkik sırasında mesane dolu bulunmalıdır. Sadece alt batın tetkiki istenen durumlarda açlığa gerek yoktur. Ancak üst batın veya tüm batın tetkiki istenen durumlarda açlık gerekmektedir. Tüm batın tetkiki için hem aç olmalı hem de idrara sıkışık olmalıdır. Bu nedenle tüm batın tetkiki tercihen sabah idrarını yapmadan aç olarak yapılmalıdır. Ancak sadece su içerek idrara sıkışık olarak gelindiğinde de safra kesesi boşalmayacağından tüm batın tetkiki yapılabilir. Yani tüm batın tetkiki için istenilen açlıktır, gerekli olursa su içilebilir. 

Kalça Ultrasonografisi

Bu tetkik için herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. 

Meme Ultrasonografisi

Bu tetkik için herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. 

Troid (Guatr) Ultrasonografisi

 Bu tetkik için herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. 

Üriner Sistem Ultrasonografisi (Böbrek ve İdrar Yolları Ultrasonografisi)

 İdrara sıkışık olunmalı ve tetkik sırasında mesane dolu bulunmalıdır. Sadece üriner sitem tetkiki istenen durumlarda açlığa gerek yoktur. (Çekim öncesi 5 bardak alınıp, 0,5 - 1 saat bekletiliyor.)

Mesane ve Prostat Ultrasonografisi

Rahim,yumurtalıklar, prostat ve mesane gibi alt batın sonografisi (pelvik ultrasonografi, jinekolojik ultrasonografi) gerektiren durumlarda idrara sıkışık olunmalı ve tetkik sırasında mesane dolu bulunmalıdır. Sadece alt batın tetkiki istenen durumlarda açlığa gerek yoktur. 

Transvajinal Yolla Pelvik veya Transrektal Yolla Prostat Ultrasonografileri

Bu tetkikler için herhangi bir ön hazırlık gerekmemektedir. Transrektalde lokal dilsaleks kullanılmaktadır. Ancak transrektal prostat ultrasonografisi yaptırmadan önce eğer PSA tetkiki istenmişse; yapılan işlem kan tahlili sonucunu etkileyeceğinden transrektal ultrasonografiden önce kan verilmelidir.

Renkli Doppler Ultrasonografi

Karotis - Vertebral Arter Renkli Doppler Ultrasonografisi

Bu tetkik için herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur.

Skrotal Doppler (Varikosel Doppler)

Bu tetkik için herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. 

Venöz Sistem Renkli Doppler Ultrasonografisi

Bu tetkik için herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. 

Arteriel Sistem Renkli Doppler Ultrasonografisi

Bu tetkik için herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur.

Portal Sistem Renkli Doppler Ultrasonografisi

Bu tetkik için 8 saat açlık gerekmektedir. 

Renal Arter Renkli Doppler Ultrasonografi Tetkiki

Acil bir durum söz konusu değilse bir gün önceden barsak temizliği yapılamlı ve aç olunmalıdır. Barsak temizliği için Magnezie-Calcine ‘ den akşam iki çorba kaşığı içilmelidir. Bazı özel durumlarda gaz gidereci tedavide verilmektedir.

SMA Renkli Doppler Ultrasonografisi

Acil bir durum söz konusu değilse aç olunmalıdır. 

Obstetrik (Gebelik) Renkli Doppler Ultrasonografisi

Bu tetkik için herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. 

Abdominal Aorta Renkli Doppler Ultrasonografisi

Bu tetkik için 8-12 saat açlık gerekmektedir.

Troid Renkli Doppler Ultrasonografisi

Bu tetkik için herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. . 

Meme Renkli Doppler Ultrasonografisi

Bu tetkik için herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. 

Pelvik Renkli Doppler Ultrasonografisi

Bu tetkik için herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. Batından yapılacaksa idrara sıkışık olunmalıdır.