Sağlıklı bilgiler

Skolyoz (Omurga Eğriliği) Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Skolyoz genellikle göğüs ya da bel bölgelerin ortaya çıkan yana doğru eğriliklerdir. Skolyoz tek başına meydana gelebileceği gibi kamburlukla beraber de ortaya çıkabilmektedir. Normal bir omurga da, omurgayı oluşturan omurların yukarıdan aşağıya doğru düz bir şekilde uzanması gerekmektedir. Skolyoz durumunda ise bu omurlar sağa ya da sola doğru kendi eksenleri etrafında dönmektedir. Skolyoz tanısı genel olarak büyüme çağında konmaktadır. Başlangıç seviyesinde tedavi edilmediği durumlarda, ileride ciddi problemlere neden olabilmektedir. Skolyoz genellikle kız çocuklarında daha fazla görülmektedir ve yine kız çocuklarında daha fazla ilerlemektedir. Skolyoz tedavi edilmediği durumlarda bel ve sırt ağrılarının yanı sıra solunum güçlüğüne de neden olabilmektedir.

Skolyoz Neden Olur?

Skolyoz hastalarının büyük bir çoğunluğunda eğriliğin neden meydana geldiği bilinememektedir. Genel olarak doğumsal bozukluklar, omurgada yer alan tümörler, omurga enfeksiyonları, sinir ve kas hastalıkları ile çeşitli travmaların skolyoza neden olduğu düşünülmektedir. Anne karnındaki etmenlere bağlı olarak ortaya çıkan ve doğum ile beraber bulgu veren skolyozlar konjenital, 10’lu yaşlardan itibaren ortaya çıkan ve nedeni tam olarak bilinemeyen skolyozlara ise idiyopatik skolyoz adı verilmektedir. Skolyoz aynı zamanda çocuk felci, beyin felci ya da kas erimesine kaynakları kas felci sonucunda da ortaya çıkabilmektedir.

Skolyoz Nasıl Tedavi Edilir?

Skolyoz tedavisi, meydana gelen eğriliğin miktarına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca skolyozun tipi ve kemiğin büyümesi de yine tedavi yöntemini belirlemede önemli rol oynamaktadır. Omurlarda meydana gelen eğriliğin 20 derecenin üzerinde olduğu durumlarda en uygun tedavi korse kullanımıdır. Korse tedavisinin işe yaramadığı ve eğriliğin açısı artmaya devam ederek 50 derecenin üzerine çıktığı durumlarda yöntemi cerrahi tedavidir. Bu tedavide eğriliğin oluştuğu bölgeye vida ve çubuklar yerleştirilmektedir. Yerleştirilen vida ve çubuklar omurganın düzelmesine yardımcı olmaktadır. Son teknoloji görüntüleme cihazları sayesinde sinir hasarı riski de minimum seviyeye inmektedir. Skolyoz ilerlediği durumlarda uzun soluklu bir tedaviye ihtiyaç vermektedir. Operasyon sonrasında skolyoz durumunun uzun süre takip edilmesi ve tedavinin işe yarayıp yaramadığı kontrol edilmektedir.

Paylaş