1951 yılında Rize’nin Ardeşen ilçesinde doğdu. İlk, orta ve liseyi İstanbul’da okudu. 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girip 1975 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ekim ayında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöröşirürji Kliniği’de asistan olarak çalışmaya başladı. 1981 yılı Temmuz ayında Nöröşirürji dalında uzman olarak, Ağustos 1981 ile Kasım 1982 tarihleri arasında askerlik hizmetleri yaptı. Kasım 1982 tarihinden itibaren aynı klinikte uzman doktor çalışmaktadır.

1978 yılında Manchester Üniversitesi’nde düzenlenen Hidrosefali, Mal formasyonlar, Stereo taktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji, İnfeksiyon, Ağrı ve Periferik Sinir konuları içeren kursa katıldı. 1983 yılı Aralık ayında 4 hafta süreyle Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi Araştırma Laboratuvarı’nda mikro cerrahi kursuna katıldı. Kasım 1985 ve 1986 tarihleri arasında Glasdow Üniversitesi Nöroşirürji Departmanında Prof Dr. Graham Thesdale yanında klinik ve bilimsel faaliyetlere aktif olarak katılıp, kafa tranmasları ve transfenoidal yöntemle ilgilendi. Bu arada aynı Üniversitede serebro-vasküler patolojilerle ilgili deneysel araştırma projesine katıldı.
Beyin Ve Sinir Cerrahisi
1989 yılında Doçent oldu. 1992 yılında 3 aylık süre ile Zurich’de Prof Dr. Gazi Yaşargil yanında epilepsi cerrahisi ile ilgili selektif hipokampektomi teknikleri ile ilgilendi. 1994 yılında 3 aylık süre ile ‘’USA’’ Amerika birleşik devletlerinde Mayo kliniğinde epilepsi cerrahisi ile ilgili ameliyatları gözlemledi. 2001-2002 yılları arasında Avrupa ve Asya da beyin tümörleri konusunda ana konuşmacıydı. Prof Dr. Emin Özyurt Beyin Cerrahisi alanında Türkiye’de ilkleri yapan hocalarımızdandır. Bunlardan birincisi, omurga yaralanmalarında servikal vertebralara bugün yaygın olarak kullanılan plak-vida rijit internal fiksasyonu Türkiye’de ilk uygulayandır. (E. Özyurt, M. Hancı, C. Kuday, E. Sayın, Çağdaş Cerrahi Dergisi 4.230-234-1990). İkincisi, sara hastalıklarında, selektif amigdala-hipokampektomi tekniğini ilk olarak uygulamış, sonuçlarını uluslararası kongrelerde bildirmiştir. (Epilepsi Surgery in İstanbul, 1998, Cleveland, USA, Abstract Book P40). Üçüncüsü, beyin kanamalarına neden olan, hiçbir nedeni bulunmayan öldürücü hipertansiyonlarda, özel teknik uygulamış, üç hasta üzerindeki sonuçlar ilk altı ayda tüm ilaçları bırakacak şekilde hastaların tansiyonları normale dönmüş, 6 aylık takip sonunda bir kısmında tekrar nüks görülmüştür. Bunun üzerine tekniği değiştirmek üzere çalışmalara devam etmektedir. (Anadolu Kardiyoloji Derg. 2:40-4 2002)

Prof. Dr. M. Emin Özyurt

Beyin ve Sinir Cerrahisi

DOKTORA SORUN