Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1987

Özel Muayahane
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Laparoskopik gastroözofageal reflü (Nissen)
laparoskopik bariatrik - obezite
EAES (Avrupa Endoskopik Cerrahi Birliği)
IFSO(Obezite ve Metabolize Ameliyatları için Uluslararası Federasyon)

Op. Dr. Atilla Akova - BARİYATRİK OBEZİTE

Genel Cerrahi

DOKTORA SORUN