İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Tiroid Sınır Monitorizasyon kursu - 2010
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Endoskopi kursu - 1992
İstanbul Tıp Fakültesi - 1981
Erenköy Kız Lisesi – 1975

2012 Özel Selimiye Hastanesi Başhekimi (mesul müdür) ve genel cerrahi uzmanı
2012-1987 SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1987-1982 SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ulusal Cerrahi Derneği
Meme Bilimi Derneği
Endokrin Cerrahi Derneği
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
Klinik Onkoloji Derneği
İstanbul Tabip Odası
SUMAB (Sabancı Üniversitesi Mezun Aileleri Derneği)

Op. Dr. Nalan Ulufi

Genel Cerrahi

DOKTORA SORUN