Sağlıklı bilgiler

Nabız Sayınıza Dikkat

Kalp atışının insan yaşamının en önemli göstergesi olduğu herkes tarafından bilinse de kalp atışının verdiği mesajlar konusunda ne yazık ki yeterince bilgi sahibi değiliz. Kalp atış hızı nabız olarak da adlandırılmaktadır. Kişinin kalbinin bir dakikada kaç kez attığı kalp atış sayısını yani nabız sayısını verir.

Nabız ölçümünün tıpkı tansiyon ölçümü gibi düzenli aralıklarla yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Normal bir insanda kalp atış hızı 60 ila 100 aralığındandır. 60’ın altında ya da 100’ün üzerinde nabız çeşitli hastalıkların belirtisi olabilir. Düzenli olarak spor yapan kişilerde normal nabız sayısı dakikada 60’ın altında olabilir ancak 50’nin altı hiçbir durumda kabul edilemeyecek bir veri odluğu için mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Yüksek Nabız Sayısı Hangi Hastalıklara İşaret Eder

100’ün üzerinde olan nabız sayısı yüksek olarak kabul edilir. Nabzın 100’ün üzerinde olması taşikardi yani hızlı nabız olarak adlandırılmaktadır. Kalp kapakçıklarında bozukluk olması, kalp kası sorunları, kalp damarlarında daralma veya tıkanma, kalbin elektrik devresindeki blok bozukluklar, kansızlık, hipertiroit, akciğer hastalıkları ve enfeksiyonlar taşikardiye neden olmaktadır.

Düşük Nabız Sayısı Hangi Hastalıklara İşaret Eder

Nabız sayısının 60’ın altında olması düşük olarak kabul edilir. Bu duruma ‘brakardi’ adı yani yavaş nabız adı verilir. Guatr hastalıkları, hipertansiyon, su ve elektrolit kaybı, romatizmal hastalıklar, kalbin ileti sisteminde bozulma, kalpte yapı ve fonksiyon bozuklukları, kalp damarlarında daralma, uyku apnesi düşük nabız sayısının nedenleri arasında yer almaktadır.

Nabız Sayısı Normal Aralığın Dışında Olanlar Neler Yapmalı?

Nabız sayısının 60 ila 100 aralığında olması normal kabul edilse de aslında nabız sayısının kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini unutmamak gerekir. Yetişkinlerde 60 ila 100 olan aralık çocuklarda 70 ila 100 olarak belirlenmiştir. Bu aralıkların dışında nabız sayısı olan kişiler öncelikle nabız sayısını gözlemlemelidir.

10 dakikalık dinlenme sonrasında nabzın yeniden ölçülmesi ve bunun düzenli aralıklarla tekrarlanması kişinin anlık mı yoksa sürekli mi nabız sorunu olduğunu bulmada yardımcı olur. Eğer dinlenme sonrasında da uzun süreli olarak nabız normalden düşük ya da yüksek ise mutlaka doktora gidilmeli.

Paylaş