Uz. Dr. Songül ÖZER

DOKTOR HAKKINDA

Eğitimi:

- T.C. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi

- T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (Dahiliye)

İş Deneyimleri:

- T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

- T.C. Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi

Mesleki Üyelikleri:

- Türk Diyabet Derneği

- Türk Tabibler Birliği 

Bilimsel Yayınları:

1.Ozer N, Tangurek B, Tartan Z, OzerS, Terzi S, Ozay B, Ciloğlu F, Asilturk R, Yilmaz H, Cam N. “Effects of drug-eluting stents on systemic inflammatory response in patients with unstable angina pectoris undergoing percutaneous coronary intervention,” HeartVessels, 2008 Mar;23(2):75-82. Apr 4 Epub (2008).

2.Ozer N, Cam N, Tangurek B, OzerS, Uyarel H, Oz D, Guney MR, Ciloglu F. The impact of CYP2C9 and VKORC1 genetic polymorphism and patient characteristics upon warfarin dose requirements in an adult Turkish population. Heart.Vessels (2010)

3. Özer N, Demirci D, Tipi F, ÖzerS, Tartan Z, Uyarel H, Çam N,“Sağ Ventrikül Miyokard İnfarktüsünde Hs CRP’nin Rolü,’’ MN-KardiyolojiDergisi, 15(3): 169-174 (2008).

4. Özer N, Çam N, Uyarel H, Püşüroğlu H, Bolat İ, Tartan Z, ÖzerS, Öztürk R, “Başvuru Sırasında Ölçülen Çözülebilir CD40 Ligandı Ve Miyeloperoksidaz Düzeyi İle Başarılı Primer Perkütan Koroner Girişim Sonrasındaki ST-Segment Gerilemesi Arasındaki İlişki,’’ MN-KardiyolojiDergisi, (Yayıma kabul edildi) (2008).

5. Emre A, Yakut Y, ÖzerS, Gürsürer M, Yazıcıoğlu MV, Yardı ÖF, Ünal D, Ersek B, “Kronik Koroner Arter Hastalığı Bulunan Postmenopozal Kadınlarda Endojen Seks Hormon Düzeylerinin Ciddi İskemi İle İlişkisi”, XV.UlusalKardiyolojiKongresi, 11-14 Ekim, Antalya, Türkiye, (2000).

  1. Özer N, Demirci D, Tipi F, ÖzerS, Elibol A, Püşüroğlu H, Belen B, Öztürk R, Uyarel H, Tartan Z, Çam N, “Erişkin Türk Populasyonunda CYP2C9 İle VCORC1 Genetik Polimorfizminin Ve Hasta Karakteristiklerinin Varfarin Doz Gereksinimi Üzerine Etkisi”, XXIV.UlusalKardiyolojiKongresi, 24-27 Ekim, İstanbul, Türkiye, (2008).
  2. Özer N, Tipi F, Demirci D, ÖzerS, Tartan Z, Öztürk R, Elibol A, Püşüroğlu H, Belen E, Uyarel H, Çam N, “Perkütan Koroner Arter Girişimi Yapılan Kararsız Anjina Pektorisli Hastalarda İlaç Salınımlı Stentlerin Sistemik İnflamatuvar Yanıta Etkileri”, XXIV.UlusalKardiyolojiKongresi, 24-27 Ekim, İstanbul, Türkiye, (2008).
Copyright © 2016. Bölge Hastanesi. Tüm hakları saklıdır.
“İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Sağlık turizminde Hastanem” projesi kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup içerik ile ilgili tek sorumluluk GÖKSOY SAĞLIK TURİZM İNŞAAT VE TIBBİ YAYINCILIK TİCARET A.Ş.’ye aittir.