Op. Dr. Celal Hakkı BABATÜRK

DOKTOR HAKKINDA

Eğitimi:

1973 – 1976      Ankara Fen Lisesi

1976 – 1982      Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

1987 – 1991      SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, I. Ortopedi kliniği

İş Deneyimleri:

1982 – 1984      Malatya, Darende, Ayvalı Sağlık Ocağı

1984 – 1986      Malatya, Merkez, Fırat Sağlık Ocağı, Sağlık Müdür Yardımcılığı

1986 – 1987      İzmit, 13.Mknz. Alay Tabibi

1987 – 2005      SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, I. Ortopedi kliniği

2005 – 2010      SB Fatih Sultan Mehmet Eğt. Araş. Hast. Ortopedi Kliniği (2010 emekli)

2010 -                Özel Pendik Bölge Hastanesi

2010-2014 :  Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı Kulüp Doktoru

                                          (TFF den geçerli Takım Doktoru sertifakası var)

                          Ataşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Kulüp Doktoru

Mesleki Üyelikleri:

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Türk Omurga Cerrahisi derneği

Spor Yaralanması ve Diz Cerrahisi Derneği

ESSKA (Europian society of sports traumatology, knee surgery and arthroscopy)

Tıbbi İlgi Alanları:

Artroskopik diz cerrahisi ve spor yaralanmaları,

Diz ve kalça endoprotezleri

Travma

Bilimsel Yayınları:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri ve Posterler:

 

1. Akan K., BeksaçB., Babatürk H., Poyanlı O., Tangay C. Tibial Tuberosity Avulsion Fracture: A Report of Two Cases. Balkan Ülkeleri Spor Hekimliği ve Artroskopi Ortak Toplantısı Antalya 25-27 Nisan 1999

2. Karatoprak Ö., Demirçay C., Babatürk H., Dımışkı G. Sorunlu Tibia Kırık ve Pseudoartrozlarının İlizarov Yöntemi ile Tedavisi. XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji ve Uluslar arası Ortopedi ve Travmatoloji Birliği – SICOT Bölgesel Kongresi 29 eylül-4 ekim 1995 İzmir. Kongre kitabı 1996 490-493

 

Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiri ve Posterler:

3.Ünay K., Poyanlı O., Akan K., Babatürk H., Veske M. Omuz Sıkışma Sendromunda Subakromial Enjeksiyon Sonrası Fizik Tedavi Alanlarla Fizik Tedavi Sürerken Enjeksiyon Yapılan Hastaların Sonuçları. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 18-23 Ekim 2003 İstanbul - Sunu

4. Babatürk H., Akan K., Dımışkı G., Poyanlı O. Tibia Plato Kırıklarında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız. 3. Turkish Sports Traumatology, Arthroscopy & Knee Surgery     Congress, 25-27 September 1996 Ankara - Poster

5. Karatoprak Ö., Demirçay C., Babatürk H., Poyanlı O. Femur Trokanterik Bölge Kırıklarının Ender Çivilemesi .   XIV.Milli Ortopedi Kongresi 29 Eylül-4 Ekim 1995 İzmir

6.Babatürk H., Dımışkı G., Turan Y., Poyanlı O.,  Olekranon Kırıklarının AO Tansiyon Bant Tekniği İle Cerrahi Tedavi Sonuçları SSK 50. Yıl Tıp Kongresi – Bildiri

7. Koray Ünay, Oğuz Poyanlı, Kaya Akan, Hakkı Babatürk, Mehmet Veske. Omuz sıkışma sendromunda subakromial enjeksiyon sonrası fizik tedavi uygulanan hastalarla fizik tedavi sürerken enjeksiyon yapılan hastaların sonuçları. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 18-23 ekim 2003. İstanbul.

8. Koray Ünay, Kaya Akan, Ömer Karatoprak, Hakkı Babatürk, Mehmet Şahin. 1998-2002 yıllarındaki Türkçe ortopedi ve travmatoloji yayınları analizi. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 18-23 Ekim 2003. İstanbul.

 

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

9.Babatürk H., Demirçay C., Karatoprak Ö., Turhan E. Bir yıllık artroskopik diz cerrahisi sonuçlarımız. Göztepe Tıp Dergisi (12)-2, 157-158

10.Karatoprak Ö., Demirçay D., Babatürk H., Demirçay E., Ongan A.  Femur boyun kırıklarının knowles çivisi ile tesbiti. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi (35)-3  143-147

 

Katıldığı Kongre ve Toplantı ve Kurslar

-               31 ekim-4 kasım 2011 XXII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya

-               2010  IX. Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi.

-               23-28 Ekim 2007. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Ankara

-               10-14 Ekim 2006. VIII. Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi. Kuşadası

-               16-18 Temmuz 2004. Middle’IST Spine Meeting. İstanbul

-               5-8 Mayıs 2004. 11. ESSKA Kongresi (Europian Society of Sports Travmatology, Knee Surgery and Artroscopy).  Atina

-               16-17 Nisan 2004.  XXIII. Akif Şakir Şakar Günleri. ‘’Biyomateryellerin Ortopedi ve Travmatoljide kullanımı’’. İstanbul

-               11-14 Haziran 2003. İstanbul Spine Center. ‘’SRS Travelling Felowship’’ ve ‘’Pediatric Spinal deformities’’. İstanbul

-               15-19 Mayıs 2003. XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Nevşehir

-               21-26 Ekim 2002. 6. Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi. Antalya

-               12-15 Aralık 2002.  Hastane İnfeksiyon Derneği Kış Sempozyumu. Erzurum

-               23-27 Nisan 2002. 10. ESSKA Kongresi (Europian Society of Sports Travmatology, Knee Surgery and Artroscopy).  Roma

-               23 Haziran 2001. İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları. “Ön Çapraz Bağ Sorunlar”

-               13 Mayıs 2000. İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları. ‘’Lomber Omurganın Dejeneratif Hastalıklarının Tedavisi’’ İstanbul

-               19-20 Mart 1999. 4. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Günleri. Ankara

-               15-18 Şubat 1999. ‘’Diz Osteoartritinde Yeni Yaklaşımlar’’ Konferans

-               13 Şubat 1999. İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları. ‘’İdiopatik Skolyozun Tedavisi’’ İstanbul

-               12 Haziran 1998. Advance Course of Artroscopic Surgery IV. Ankara

-               29 Nisan-2 Mayıs 1998. 8. ESSKA Kongresi (Europian Society of Sports Travmatology, Knee Surgery and Artroscopy).  Nice

-               19-23 Mart 1998. American Academy of Orthopaedic  Surgeons 1998 Annual Meeting. New Orleans

-               13-17 Eylül 1997. XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. İstanbul

-               13-17 Şubat 1997.  American Academy of Orthopaedic  Surgeons 1997 Annual Meeting. San Francisco

-               23-25 Ekim 1996. SSK 50. Yıl Tıp Kongresi. İstanbul

-               25-27 Eylül 1996. 3rd Turkish Sports Travmatology, Artroscopy and Knee Surgery Congress. Ankara

-               16-19 Ağustos 1996. SIROT (Societe Internationale de Recharche Orthopedique et de Travmatologie) Kongresi. Amsterdam

-               18-23 Ağustos 1996. SICOT (Societe Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Travmatologie) Kongresi. Amsterdam

-               10-15 Mayıs 1996. 7. ESSKA Kongresi (Europian Society of Sports Travmatology, Knee Surgery and Artroscopy). Budapeşte

-               10-15 Mayıs 1996. ESSKA Kursları (Course 1: Anatomy of the Shoulder, Knee, Foot and Ankle joint. Course 2: Advance Artroscopic Surgery of the Knee and Shoulder)

-               3-5 Nisan 1996. VI. Temel Cerrahi Artroskopi Kursu. Antalya

-               2 Aralık 1995. Türk Ortopedi ve Travmatolji Birliği Derneği İstanbul Bölge Toplantısı. “6 Yaş Üstü DKÇ ve Tedavisi”

-               29 Eylül-4 Ekim 1995. SICOT bölgesel ve XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. İzmir

-               22 Eylül 1995. Association for the Study of İnternal Fixation (AO/ASIF). AO Seminar. İstanbul

-               15-18 Mayıs. 1995 Uludağ üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Bilimsel Günelri. “Diz Protezi Komplikasyonları” Uludağ

-               27-28 Nisan 1995. XIV. Akif Şakir Şakar Günleri. “Ortopedi ve Travmatolojide Görüntüleme Yöntemleri”

-               21 Nisan 1995. Kronik Omuz problemleri konulu 2. Omuz Cerrahisi Sempozyumu

-               6 Aralık 1994. 1.Vakıf Gureba Tıp Kongresi, 2. Ortopedi ve Travmatoloji Günleri “Ayak Hastalıkları” toplantısı. İstanbul

-               20-22 Ocak 1994. Türkiye Omurga Cerrahisi Derneği “Omurgada Denge ve Stabilite” konulu Kış Sempozyumu

-               21-22 Mayıs 1992. XV. Akif Şakir Şakar Günleri. “Diz Artroplastileri” İstanbul

-               TTB İş Hekimliği Kursu ve Sertifikası

-               TFF klüp doktorluğu seminerleri (2011-2014)

 

 

Copyright © 2016. Bölge Hastanesi. Tüm hakları saklıdır.
“İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Sağlık turizminde Hastanem” projesi kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup içerik ile ilgili tek sorumluluk GÖKSOY SAĞLIK TURİZM İNŞAAT VE TIBBİ YAYINCILIK TİCARET A.Ş.’ye aittir.