İlk ve orta öğrenimini Kadirli’de, lise öğrenimini Osmaniye Lisesi'nde tamamladı.
1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi ve 1973 yılında mezun oldu.

1973 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladı. 1980 yılında nöroşirürji uzmanı oldu. 1980–2007 yılları arasında uzman, öğretim görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı. 2007 yılından beri nöroşirurji profesörü olarak çalışmalarına devam etmektedir.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda bölüm başkanı olarak çalışmaktayken 1 Ocak 2015 tarihinde emekli oldu.

1983–1992 yılları arasında ek görevle Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’nda konsültan nöroşirürji uzmanı, 1992-2005 yılları arasında 1. İhtisas Kurulu Nöroşirürji Üyesi olarak çalıştı.

1983 yılında 1 ay süre ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Laboratuarı’nda mikrocerrahi eğitimi aldı.

1984-1985 yıllarında Brüksel Üniversitesi Erasme Hastanesi Nöroşirürji Kliniği’nde Prof. Dr. J. Brotchi’nin yanında klinik ve bilimsel faaliyetlere katılarak mikronöroşirürjikal müdahaleler, kafa tabanı cerrahisi ve sellar patolojiler için trans-sfenoidal cerrahi girişim yöntemi üzerine çalıştı.

1985 yılında Zürih Üniversitesi Nöroşirürji Kliniği’nde bir ay süre ile Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’in yanında mikrocerrahi kursuna ve ayrıca Yaşargil’in mikroşirürji ve Landolt’un endonasal trans-sfenoidal hipofiz ameliyatlarına katıldı.
Hipofiz tümörleri
Beyin tümörleri
Omurilik tümörleri
Anevrizma ve vaskuler malformasyon ameliyatları
Hidrosefali (Çocuk ve erişkin) ameliyatları
Kafa travması ve kafa içi kanamaları, beyin kanaması ameliyatları.
Çocuk veya erişkin kafa, omurga - omurilik orta hat anomalileri(meningosel, meningmiyasel, gergin omurilik ameliyatları)
Lomber ve servikal disk hernileri (fıtıkları), boyun, bel sırt omurga kırık ve kaymaları ve omurga kanal darlıklarına bağlı omurilik ve sinir sıkışması ameliyatları
Hemifasiyal spazm ve trigeminal nevralji ameliyatları
Arnold-Chiari, araknoid kist ve syringomyeli ameliyatları
Periferik sinir (kol ve bacakta sinir kesileri, sinir sıkışmaları ve sinir kılıfı tümörleri) cerrahisi ameliyatları en sık yaptığım ameliyatlardır. Uzmanlık alanlarımı içeren bu ameliyatları yapmak için hastanemizde; deneyimli ameliyat ekibimiz, tecrübeli doktor ve hemşiremiz, yeterli yoğun bakım ve servisimiz, her türlü hastanın ihtiyacını karşılayabilecek olanaklarımız vardır.
Türk Tabipler Birliği
Türk Nöroşirürji Derneği
Türk Nöropsikiyatri Derneği
Balkan Tıp Birliği (Union Medicale Balkanique)
Türk Patoloji Derneği
Uluslararası SCI Expended kapsamına giren dergilerde 14 bilimsel makalesi, Ulusal hakemli dergilerde 32 bilimsel makalesi, ulusal kongrelerde 30 bilimsel bildirisi, uluslararası kongrelerde 12 bilimsel bildirisi, 1 kitap ve 3 kitap bölümü, 5 tez danışmanlığı mevcuttur. Bağlantılı Sitelerimiz Hastanem Uygulaması (Android/Apple) Hastane TV -

SAĞLIKLI BİLGİLER

Çocuklar ve Gençler İçin Beslenme Önerileri
Çocuklar ve gençler için beslenme önerileri beslenme ve diyet uzmanımız Dyt. Pelin Yüksel tarafından kaleme alınmıştır.
PKOS (Polikistik Over Sendromu)
Kadınlar için özellikle gebelik ve emzirme döneminde beslenmenin önemi tartışılamaz. Bu nedenle kadınlar için doğru beslenme önerilerini Dyt. Pelin Yüksel'den alabilirsiniz.
Sporcular İçin Beslenme Önerileri
Sprocuların profesyonel hayatlarında sağlık ve kondisyonlarını korumaları için gerekli beslenme tavsiyeleri...
Gut Hastalığı ve Gut Hastaları İçin Diyet Tedavisi
Gut hastalığı, yanlış besin alımı, alkol, içeriği bilinmeyen hazır gıdalar, aşırı protein alımı ve bazı hastalıklar nedeni ile ürik asit üretiminin artması, böbreklerin ürik asidi atamaması sebeplerinden dolayı oluşur.

Prof. Dr. Halil Ak - BEYİN - SİNİR CERRAHİSİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi

DOKTORA SORUN