Çocuk Cerrahisi konusunda tam zamanlı poliklinik hizmeti vererek farklılık yaratan Özel Bölge Hastanesi, çocuklarda ortaya çıkabilecek her türlü cerrahi problemi tedavi ediyor.

 

1.Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları

Diafragma hernisi

Özofagus atrezisi

İntestinal sistem atrezileri

 

 2.Sindirim Sisteminin Cerrahi Hastalıkları

Yemek borusunun doğumsal yokluğu

Mide duodenum, ileum ve kolonun cerrahi hastalıkları 

Gastroözofageal reflü

İ.H.P.S

Hirschsprung hastalığı

Ano-rektal malformasyonlar

Anal Fissür, fistül, konstipasyon

Karaciğer ve dalak hastalıkları

 

3.Solunum Sisteminin Cerrahi Hastalıkları

Konjenital diafragma hernisi

Doğumsal akciğer kistleri

Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen apselerin cerrahi tedavisi

Pnömotoraks, hemotoraks 

 

4.Böbrek ve Boşaltım Sisteminin Cerrahi Hastalıkları

Böbrek kist ve tümörleri  

Böbrek – üreter bileşke darlıkları

Üreter – mesane bileşke darlıkları

Vezikoureteral reflü

 

5.Kasık Bölgenin Cerrahi Hastalıkları

Scrotal fıtık (Kasık fıtığı)

Hidrosel (su fıtığı)

İnmemiş testis

 

6.Çocuklarda Boynun Cerrahi Hastalıkları

Boyun kitleleri (torticolis)

Doğumsal boyun kitleleri (Tyroglossal kist-sinüs)

 

7.Çocuklarda rastlanan Acil Cerrahi Hastalıklar

Apandisit

İnvaginasyon

Merkel divertükülü  

Künt batın travmaları 

Akut serotum

 

 8.Çocukluk Çağı Tümörleri

 Böbrek tümörleri 

 Karaciğer Tümörleri

 Yumuşak doku tümörleri

 Over ve testis tümörleri

 Akciğere yayılan tümörlerin cerrahi tedavisi