Burun Tıkanıklığı

Burun tıkanıklığı,burun boşluklarından hava geçişinin azalması veya durması durumudur. Burnun içini ayıran kemikte eğrilik (septal deviasyon), burun etleri büyümesi (konka hipertrofisi) veya özellikle çocuklarda geniz eti büyümesi (adenoid hipertrofi) gibi nedenlerle burunda tıkanıklık oluşur ve nefes alış patolojik şekilde ağız üzerinden gerçekleşir. Kronik sinüzit, allerjik rinit, burun içi yapışıklıklar da (sineşi) tıkanıklığın nedeni olabilir. Burun tıkanıklıkları; eforda solunum sıkıntısı, kontak baş ağrısı, kronik farenjit ve sinüzit gibi pek çok rahatsızlığa zemin hazırlar. Diğer taraftan horlama ve uykuda nefes durmalarına (apne) yol açabilir.

Başlıca Burun Tıkanıklığı Nedenleri

Burun Etlerinin Büyümesi (Konka Hipertrofisi):

Burun kanallarının içinde, bol miktarda kan içeren, süngersi yapıdaki dokulara konka denilir. Konkalar hacimlerini değiştirerek hem burundan geçen hava miktarını ayarlar hem de havayı ısıtır ve nemlendirirler. Büyümüş olan konkaları küçültmek için radyofrekans, diatermi gibi yöntemler kullanılır. Burun içi hava geçişinin artırılması için uygulanan diğer yöntem konkaların yapışma yerlerinden kırılması işlemidir. Tedaviye dirençli ve aşırı büyümüş olan konkaların ameliyatla alınması işlemlerine Konkaplasti adı verilir.


Geniz Eti Büyümesi (Adenoid Hipertrofi):

Burnun boğaza açıldığı yer olan nazofarenks’de bulunan lenfoid dokuların aşırı büyümesi çocukluk çağındaki burun tıkanıklıklarının en sık nedenidir. Bu lenfoid dokular aslında vücudu savunmakla görevlidir. Fakat aşırı büyürlerse uykuda nefes durması, dişlere ait çeşitli problemler ve kafa-yüz gelişimini bozukluklara yol açarlar. Bu kadar büyümüş geniz dokusu operasyon (adenoidektomi) yapılmasını gerektirir. Genizde büyüyen bu doku alındıktan sonra boğaz ağrısı, kulağa ağrı vurması, yutma güçlüğü gibi sikayetler yaşanabilir. Adenoidektomi; tek başına veya bademciklerin alınmasıyla (tonsillektomi) beraber uygulanır. Hastalar, ilk iki gün sıvı gıdalar, takip eden birkaç gün ise yumuşak gıdalarla beslenirler. Ameliyatın yanısıra tedavi olarak diatermi, radyofrekans gibi yöntemler de uygulanabilir. 

Burun Kemik Eğriliği (Septal Deviasyon):

Burnun içini iki boşluğa ayıran kemiğin (nasal septum) eğriliği olup doğumsal ya da sonradan yaralanma sonucu olabilir. Hafif eğrilikten, daha ciddi olana hatta geçişi engelleyen kırıklara kadar farklı özellikler gösterebilirler. Diğer taraftan eğrilikler burun sırtı veya burun ucu hizasında olduklarında estetik problem yaratabilirler. Deviasyon ameliyatı, septumdaki eğriliğin düzeltilmesi girişimi olup operasyondan 4-5 saat sonra hasta taburcu edilir. İhtiyaç halinde bir gün kalmak üzere burun tamponu yerleştirilir. Operasyon yaşam boyu kalıcı sonuç sağlar.