Anjiyografi

Anjiyografi vücut damarlarının görüntülenmesi yöntemidir. Damar içine damarların görünür hale gelmesini sağlayan ve kontrast madde olarak tanımlanan ilaç verilerek, özel röntgen cihazları yardımıyla DSA adı verilen radyogramlar elde edilir. Anjiyografi sayesinde organları besleyen damarlar görüntülenerek damar hastalıkları veya bu damarlardan beslenen organlara ait tanı koydurucu bilgiler edinilir. Ayrıca elde edilen bilgiler doğrultusunda anjiyografi tedavi amaçlı olarak da kullanılır. Anjiyoplasti (balonla daralmış damarları açma) bunun  bir örneğidir. Bu yöntemle cerrahi ve genel anestezinin riskleri olmaksızın tedavi olanağı bulunmaktadır.

Anjiyografiye Hazırlık

Anjiyografi işleminden  önceki gece  sabah alınması zorunlu ilaçlar dışında birşey yenilip içilmemelidir. Eğer kanı sulandırıcı ilaç kullanılıyorsa (aspirin, coumadin gibi) işlem öncesi ilgili hekime danışılmalıdır. İşlem öncesi hastanın böbrek fonksiyonlarının bilinmesi de kontrast kullanılması nedeni ile önem taşımaktadır. Ayrıca kasık tüy temizliği işlem öncesi yapılmış olmalıdır.

Anjiyografi İşlemi

Anjiyografi öncesi hastaya özel önlük giydirilir ve hasta anjiyografi masasına yatırılır.Tercihen sağ kasıktan cilt temizliğini takiben lokal anestezi sonrası özel kateter yardımıyla amaca göre atar damar veya toplar damar içine girilerek kontrast madde verilip damarlar görüntülenir. Bu sırada lokal anestezi yapıldığı için hasta işlemi hissetmez.

Anjiyografik işlemler:

  • Tanıya yönelik
  • Kol ve bacak damarlarının görüntülenmesi
  • Karın içi organ damarlarının görüntülenmesi
  • Beyin damarlarının görüntülenmesi
  • Akciğer damarlarının görüntülenmesi

Kalp Damarlarının Görüntülenmesi Tedaviye Yönelik

Anjiyoplasti: Dar veya tam tıkalı damarların balon ya da stent denilen özel araçlarla tekrar açılması için yapılır. Bacak damarlarındaki tıkanmalar, tansiyon yükselmesine neden olan böbrek damarı tıkanıklıkları, beyni besleyen damarların tıkanıklıkları bu yolla radyologlar tarafından ameliyatsız tedavi edilebilirler. İşlemlerde genel anestezi uygulanmaması önemli bir avantajdır.

Anjiyo Embolizasyonlar: Anormal damar yumaklarının, damarlarda oluşan baloncukların ya da anormal kanlanma gösteren kanser dokularının damarlarının çeşitli şekillerde tıkanması işlemidir. Yoğun olarak beyin kanamalarının en sık nedenleri olan damarlarda oluşan baloncukların ve AVM adı verilen anormal damar yumaklarının tıkanması amacı ile kullanılır. Kanser dokularının, özellikle karaciğer kanserlerinin, anormal damarlarının tıkanması anjiyo aracılığı ile yapılarak yöntem tedavide kullanılır. Radyologlar tarafından yapılan bu işlemlerle  bazı hastalıklar lokal anestezi ve anjiyografi yöntemiyle tedavi edilmiş olmaktadır. Bununla birlikte bu tedavi yöntemlerinin de cerrahi tedavilerde olduğu gibi belirli riskleri bulunmaktadır.

İşlemden sonra 12-24 saat yatak istirahati gerekir. (Anjiografi için ilk 6 saat hastanede kalınır.) Vital bulgular belli aralıklarla kontrol edilir. Giriş bölgesi üzerindeki bandaj 24 saat tutulur.