Kalite Yolculuğumuz

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

12.05.2010 - 14.05.2010 tarihleri arasında, Türk Standartları Enstitüsü, TSE İstanbul Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürlüğü denetçileri tarafından TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı çerçevesinde, üç gün süren BELGELENDİRME denetimi sonucu hastanemiz TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanmıştır. Hasta memnuniyetine odaklı bir yaklaşımla hasta ve yakınlarınız ihtiyaç ve beklentilerine uygun hizmet üretmek için tüm süreçleri kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi kurulması ile mükemmelliğe giden kalite yolculuğumuzda ilk adım atılmıştır.

Joint Commission International Akreditasyonu (2017 - 2020)

"Hastalıkta ve Sağlıkta hep yanınızda" sloganıyla yola çıkan hastanemiz sizlere sunduğu hizmetlerde kalitesini sürekli olarak geliştirmeyi hedefleyerek 06-09 Haziran 2011 tarihlerinde Joint Commission International (JCI) tarafından gerçekleştirilen denetim sonucu akredite olmuştur. Bu belge 2014 yılında ve 2017 yılında bir kez daha yenilenmiştir.

JCI; dünyada yaygın olarak kabul görmüş olan, hasta bakımı ve güvenliği ile organizasyon idaresini belirleyen standartları kapsayan, kâr amacı gütmeyen uluslararası bir organizasyondur. JCI, ABD’de yaklaşık 20.000 sağlık kurumunu akredite eden dünyanın en büyük akreditörü JCAHO’nun uluslararası alanda faaliyet gösteren bölümüdür.

JCI, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Orta Doğu, Güney Amerika gibi 40`tan fazla ülkede çalışma yapmakta ve sağlık kuruluşlarının yapılanma, uygulama ve sonuç aşamalarında sürekli iyileştirmeyi hedefleyerek altın standartlar olarak kabul edilen belirli standartları yerine getirmeleri durumunda belge vermektedir. Bu organizasyon tarafından akredite edilmek, sağlık bakım hizmetlerinin kalitesinin bir göstergesi olarak uluslar arası bir saygınlık kazandırmaktadır.

JCI standartlarının hasta ve çalışan güvenliği açısından kurumumuza kazandırdıkları;

* Hasta güvenliğini ön planda tutarak tıbbı hataları önlemek,
* Hasta ve ailesinin haklarını gözeterek hizmetlerini sunmak,
* Hasta ve ailesine yapılacak tüm işlemler konusunda bilgi verilmesini ve onaylarının alınmasını sağlamak, hastanın tedaviye katılımını desteklemek,
* Multidisipliner bir yaklaşım benimseyerek, gerektiğinde tüm branşlardan görüş almak
* Hasta memnuniyetine odaklanmak
* Sağlık çalışanları ile hasta ve ailesi arasındaki iletişiminin etkinliğini sağlamak.
* Hasta ve ailesinin eğitim gereksinimlerini belirleyerek, ihtiyaç duyulan eğitimleri vermek.
* Tedavinin her aşamasında hasta bakımını en üst düzeyde sağlamak,
* Hasta mahremiyetini korumak
* Tıbbi terimler ve kavramlar konusunda ortak bir platform oluşturmak.
* Tıbbi kayıtların doğru ve tam olarak hazırlanarak, tedavinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak.
* Hasta ve çalışanlardan gelen geri bildirimler ile hataları azaltmak, riskleri belirlemek ve maliyetleri düşürmek.
* Afet durumunda kurumun her olasılığa hazır olmasını sağlamaktır.

Özel Pendik Bölge Hastanesi çalışanları sürekli iyileştirme hedefi ile başta hasta güvenliği ve hasta hakları olmak üzere birçok konuda eğitim alarak bunları uygulamaktadır. Hastanemiz hasta güvenliği, enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi, hasta bakımı, hasta değerlendirme, risk yönetimi, personelin eğitimi, bilgi yönetimi, tesis güvenliği vb bir çok konuda uluslararası standartların üzerinde hizmet vermeye başlamıştır. Amacımız Hasta Güvenliğine odaklanarak bu çalışmaları en üst düzeye çıkarmak ve sürekli iyileşmeyi sağlamaktır.

Project Image